Deník výpravy

Jednotlivé dny : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Tak se mi nakonec díky mé nezměrné snaze a píli přece jen podařilo sepsat deník z naší výpravy na sever Evropy. Deník jsem zpracovával podle mých strohých poznámek psaných během cesty a vzhledem k mým chabým literárním schopnostem to byl vskutku nadlidský úkol. Proto prosím všechny kdož ho budou číst o schovívavost a toleranci pravopisných a gramatických chyb, kterých zejména kolegové z Filozofické fakulty, kteří s námi také cestovali, jistě objeví mnoho. A teď již vzhůru do PRVNÍHO DNE.

© 2000 hynna

Úvod | Deník | Fotoarchiv | Fotofilm | Guestbook